Privacyverklaring

Heerkens Keukens, gevestigd aan Molenhoeven 44, 5472 PZ Loosbroek, en bereikbaar via telefoonnummer 0413 22 98 88 en e-mailadres info@heerkenskeukens.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Heerkens Keukens Molenhoeven 44 5472 PZ Loosbroek

Persoonsgegevens die wij verwerken

Heerkens Keukens verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Heerkens Keukens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Analyseren van uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
  • Voor zover wettelijk vereist, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Heerkens Keukens neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Heerkens Keukens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u geen klant meer bent, zullen wij uw gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Heerkens Keukens deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Heerkens Keukens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Heerkens Keukens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@heerkenskeukens.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens

Heerkens Keukens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@heerkenskeukens.nl.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Nick Heerkens is de Functionaris voor Gegevensbescherming van Heerkens Keukens. Hij is te bereiken via info@heerkenskeukens.nl.